Regulamin i polityka prywatności

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego www.pracowniabalance.pl jest Aneta Janecka, z siedzibą ul. Al. Niepodległości 21 b w Zielonej Górze, działający na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej o numerze NIP: 9730543870.

​Poniższy regulamin określa warunki nabywania produktów i usług w sklepie internetowym w www.pracowniabalance.pl oraz zamawień poprzez media społecznościowe.

II. Zakres usług

 1. Firma za pośrednictwem sieci elektronicznej Internet prowadzi sprzedaż towarów oraz usług na łamach sklepu internetowego www.pracowniabalance.pl.
 2. Obrazy sprzedawane są głównie jako wykonane już wcześniej obrazy lub na zamówienie Klienta.
 3. Firma sprzedaje obrazy tylko swojego autorstwa.
 4. W celu utworzenia konta w Serwisie użytkownik powinien najpierw wypełnić formularz rejestracyjny i podać wymagane dane oświadczając ich autentyczność.
 5. W sytuacji naruszenia regulaminu, zakończenia współpracy lub też podania  nieprawidłowych/nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności które mogą naruszać prawa osób trzecich  naruszających prawa osób trzecich, w tym również innych Klientów Sklepu, lub dopuszczenia się innych zachowań niezgodnych z prawem oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, konto Klienta może zostać zlikwidowane/zablokowane przez administratora.
 6. Firma prowadzi media społecznościowe, jak Facebook, Instagram za pośrednictwem których również możliwe jest złożenie zamówienia. W tym celu należy napisać wiadomość w mediach społecznościowych.

III. Zamówienia:

 1. Aby sfinalizować zakupy niezbędne jest prawidłowe złożenie zamówienia w Sklepie poprzez odpowiednie wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Klient może złożyć zamówienie drogą telefoniczną oraz mailową, lub poprzez media społecznościowe.
 3. W momencie złożenia zamówienia Klient wyraża wolę zawarcia umowy kupna – sprzedaży towarów i/lub usług, których specyfikacja jest zgodna z zamówieniem. Równoznaczne jest to z akceptacją przez Klienta cen, które obowiązują w dniu złożenia zamówienia oraz niniejszego regulaminu.
 4. Po złożeniu Zamówienia w sklepie przez Klienta, otrzymuje on potwierdzenie e-mail, które zawiera informacje dotyczące ostateczne potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia.
 5. Sklep ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia w momencie kiedy Klient naruszy obowiązujące prawo oraz zasady niniejszego regulaminu.
 6. Wykonanie wizualizacji obrazu w pomieszczeniu jest darmowe.
 7. Bony podarunkowe – jeden bon można wykorzystać przy jednym zamówieniu. Rabaty z bonów nie łączą się z innymi rabatami (kody rabatowe).

IV. Płatności

 1. Ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto. Klient powinien do nich doliczyć koszty przesyłki oraz ewentualne koszty innych dodatkowych usług. Finalny koszt zamówienia  zostanie potwierdzony z Klientem.
 2. Sklep ma prawo wprowadzić zmiany w cenniku. Zmiany nie dotyczą Klientów, którzy złożyli zamówienie przed ich wprowadzeniem.
 3. Klient może dokonywać płatności przelewem na rachunek bankowy Firmy oraz od stycznia 2023 r, poprzez system PayU.
 4. Istnieje możliwość odroczenia terminu płatności dla Stałych Klientów tylko w sytuacji podpisania odpowiedniej umowy o współpracę.
 5. Datą płatności przyjmuje się datę zaksięgowania środków na koncie Zleceniobiorcy.

V. Dostawa towaru

 1. Zlecenia zamówienia produktu w Sklepie internetowym mogą być składane 24h przez 7 dni w tygodniu.
 2. Terminy realizacji zamówień ustala się indywidualnie wysłane drogą mailową lub jeśli jest to gotowy produkt w sklepie, termin realizacji trwa od 1 do 3 dni roboczych, po zaksięgowaniu wpłaty..
 3. Wysyłki realizowane są w dni robocze – od poniedziałku do piątku.
 4. Zleceniobiorca ma prawo wstrzymać realizację złożonego zamówienia w sytuacji, kiedy wystąpią okoliczności niezależne od Zleceniobiorcy, które nie pozwolą na realizację zamówienia. Zleceniobiorca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Klienta o tym fakcie.
 5. Koszty oraz sposób dostawy i płatności są opublikowane na stronie www.pracowniabalance.pl w podstronie Sklep – po dodaniu przez Zamawiającego produktu do „koszyka”. Przy większych zamówieniach – kilku obrazów – koszty wysyłki są ustalane indywidualnie.

VI. Reklamacja

 1. Klient ma możliwość zareklamowania każdego produktu zakupionego w Sklepie z koniecznością zachowania odpowiednich terminów oraz warunków reklamacji, tj. jeśli posiada wady lub przesłany produkt niezgodny jest z umową.
 2. Klient ma możliwość rezygnacji z zakupionego w Sklepie towaru, lub też odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od zawarcia umowy składając odpowiednie oświadczenie na adres tworczapracownia@onet.pl Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić Klientowi wartość dokonanej transakcji zakupu w terminie i w sposób uzgodniony bezpośrednio z Klientem. Wówczas umowa zostaje uznana za niezawartą. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wykonywana na zamówienie. 
 3. W przypadku obrazów malowanych na zamówienie – wpłacony zadatek na poczet obrazu nie podlega zwrotowi. Artystka w cenie wykonania usługi dopuszcza jedną poprawę obrazu .
 4. Klient ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu nie później niż w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia  o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar musi być w niezmienionym stanie,  chyba że zmiany wymaga bezpieczny zwrot towaru.
 5. W przypadku zamówień, których właściwości zostały określone przez Klienta, Sklep winien zwrócić Klientowi zapłaconą kwotę nie później niż 14 dni, tylko wtedy, kiedy nie rozpoczął realizacji zamówienia. W momencie kiedy Zleceniobiorca podjął się realizacji zamówienia winien zwrócić koszty jego realizacji pomniejszone o koszty realizacji.
 6. Klient jest zobowiązany do wskazania numeru rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 7. Wszystkie reklamacje Sklep rozpatruje w czasie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia reklamacji na warunkach zgodnych z aktualnymi i właściwymi przepisami prawnymi, które obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 8. O dalszym postępowaniu Klient zostaje poinformowany po rozpatrzeniu reklamacji.
 9. Zawiadomienie o reklamacji można składać: przesyłając na adres mailowy tworczapracownia@onet.pl

VII. Prawa autorskie

 1. Zawartość strony internetowej www.pracowniabalance.pl podlega ochronie z tytułu praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej.
 2. Pobieranie, kopiowanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, bądź wykorzystanie materiałów lub treści znajdujących się w Serwisie w celach komercyjnych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest zabronione .

Polityka prywatności

Polityka prywatności

W polityce  prywatności wyjaśniam zasady oraz zakres przetwarzania przez nas Twoich danych oraz jakie prawa i obowiązki w związku z tym Ci przysługują.

Definicje:

 • Serwis – sklep online prowadzony pod adresem www.pracowniabalance.pl
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 • sklep, prowadzony jest przez Anetę Janecką, NIP firmy: 9730543870
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych jest:

Sklep, prowadzony jest przez Anetę Janecką, z siedzibą w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 21 b.

Sklep wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres e-mail: tworczapracownia@onet.pl

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Zakupy i usługi online.

Twoje dane przetwarzane są w niezbędnym zakresie w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz oferowania naszych innych usług takich jak:

 1. realizacja stałych i cyklicznych programów promocyjnych.
 2. obsługa zawartych transakcji, w tym na przykład rozliczanie płatności oraz wysyłka towaru.
 3. zapewnienie obsługi i realizacji praw konsumenta, na przykład z tytułu rękojmi lub zwrotu towaru, zarówno przed jak i po zawarciu umowy sprzedaży, w tym również poprzez kontakt bezpośredni (telefon, e-mail),
 4. udostępnianie własnych: informacji, komunikatów, newsletterów i innej komunikacji bezpośredniej.
 5. zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności naszych usług na każdym poziomie.
 6. ocena i mierzalność danych związanych z procesem zakupów w tym zwrotów i dokonywanych anulacji przez Użytkownika.
 7. Oferowanie zniżek oraz rabatów.

W przypadku zawarcia i realizacji umowy oraz udostępniania usług, z których chcesz skorzystać – Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy sprzedaży (tj. art.6 ust.1lit.b RODO). W pozostałych przypadkach podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Twórczej pracowni Balance wynikający z przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej (art.6 ust.1lit.f RODO).

Optymalizacja usług.

W celu doskonalenia operacji biznesowych, a także ochrony interesów sklepu, Twoje dane są przetwarzane poprzez:

 1. zapobieganie oszustwom
 2. zapewnienia zgodności w zakresie korzystania z praw konsumenta wynikających z zawarcia umowy (reklamacja, prawo zwrotu).
 3. prawidłowe wypełnianie obowiązków ciążących na sklepie w związku z zawieraniem umów sprzedaży (dokumentowanie transakcji i przechowywanie dokumentacji podatkowej).
 4. wykazanie zgodności w zakresie prowadzonej działalności wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności z zakresu praw konsumenta oraz ochrony danych osobowych.
 5. zabezpieczenie roszczeń sklepu.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi uzasadniony interes, polegający na optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku konieczności przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa (m.in. prawo podatkowe, przepisy o ochronie konsumenta), wykazanie zgodności naszych działań z tymi przepisami (art.6 ust.1lit.f RODO).

Jakie dane są przetwarzane.

 1. W celu rejestracji Twojego konta w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail.
 2. W celu korzystania i zarządzania przez Ciebie kontem w Serwisie: imię i nazwisko, nr telefonu,  adres e-mail, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
 3. W celu otrzymywania informacji (newsletter) o działaniach promocyjnych, ofertach specjalnych, kuponach rabatowych: adres e-mail, nr telefonu..
 4. W celu realizacji zawartych przez Ciebie umów sprzedaży zarejestrowanych w Serwisie: imię i nazwisko, nr telefonu,  adres e-mail, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP (w przypadku wystawienia faktury), dane dotyczące zakupów w Serwisie.
 5. W celu realizacji umów zawartych bez Twojej rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, nr telefonu,  adres e-mail, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 6. W celu powiadomienia o dostępności wskazanych przez Ciebie produktów: adres e-mail.
 7. W celu umożliwienia dokonania rozliczenia Twoich środków pieniężnych za zwrócony towar: nr rachunku bankowego.
 8. W celu umożliwienia kontaktu z nami: imię, nazwisko, dane transakcyjne (adres dostawy, skład zamówienia) dane kontaktowe (adres korespondencyjny w tym ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail, nr telefonu).

Prawa osób których dane są przetwarzane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

 1. Samodzielnego usunięcia konta poprzez uruchomienie procedury usuwania konta, zamieszczonej w zakładce „Moje konto”.
 2. Usunięcia danych bez podania przyczyny, w zależności od sytuacji może spowodować to usunięcie Twojego konta w Serwisie.
 3. Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w całości, lub w części jak i we wskazanym celu.
 4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie.
 5. Poprawienia lub sprostowania danych osobowych. Możesz również samodzielnie dokonać zmian po zalogowaniu w Serwisie w zakładce „Moje konto”.
 6. Odwołania zgody na otrzymywanie Newslettera.
 7. Informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zgłoszenie żądań i skorzystanie z przysługujących Ci praw nie wpłynie na dokonane przez nas czynności. Informację dotyczącą realizacji Twojego żądania otrzymasz nie później niż w ciągu miesiąca.

Przechowuję dane o dokonanych przez Ciebie transakcjach przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia naszych interesów jako Administratora poprzez gromadzenie dowodów związanych z uznaniem reklamacji albo zwrotem towaru. Usunięcie przez Ciebie danych nie powoduje zaprzestania ich przetwarzania we wskazanym zakresie.

Kontakt w sprawie danych osobowych.

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w najwygodniejszy dla siebie sposób:

 1. email: tworczapracownia@onet.pl
 2. Telefonicznie: 502 655 869

Czas przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przechowuję przez okres:

 1. istnienia Twojego konta w Serwisie.
 2. wynikający z przepisów prawa podatkowego (dane transakcyjne) – 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał nasz obowiązek podatkowy.
 3. prowadzenia działań promocyjnych (newsletter) – do czasu odwołania Twojej zgody.
 4. bezpośredniego promowania własnych produktów – do czasu wyrażenia skutecznego i prawnie uzasadnionego sprzeciwu.
 5. Twojego oczekiwania na powiadomienie o dostępności produktu – nie dłużej niż 6 miesięcy od złożenia prośby.
 6. działań statystycznych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np.: reklamacje) – do czasu wygaśnięcia terminu związanego z danym roszczeniem wynikającym z przepisów prawa.

Powierzenie przetwarzania lub przekazywanie danych.

Powierzam Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów, podmiotom z nami współpracującym, które świadczą dla nas usługi informatyczne, analityczne, dostawcom usług płatniczych / kurierskich, podmiotom wysyłającym korespondencje promującą nasze produkty lub usługi (Newsletter). Z chwilą przekazania danych stają się ich administratorami.

Twoje dane osobowe, poza celami wskazanymi w Polityce Prywatności nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom. Nie otrzymasz więc treści o charakterze promocyjnym innych niż nasze. Sklep nie świadczy usług promocyjnych na rzecz podmiotów trzecich.

Zapewniam bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych stosując skuteczne i odpowiednio dopasowane środki techniczno-organizacyjne.

Newsletter.

Masz możliwość subskrybowania Newslettera, podając adres e-mail lub numeru telefonu. Podając te dane wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących wyłącznie od sklepu. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informuję Cię o ofertach, promocjach, wyprzedażach, kuponach rabatowych oraz niedokończonych zakupach w sklepie internetowym. Możesz również zostać poproszony o wyrażenie opinii za pomocą ankiet.

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając w link zawarty w każdej wiadomości otrzymanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: tworczapracownia@onet.pl

Dane przetwarzane przez serwisy internetowe i urządzenia mobilne.

W celu świadczenia dla Ciebie usług, (gdy jest to konieczne lub wynika z naszego uzasadnionego interesu lub podmiotów trzecich) jesteśmy uprawnieni do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub Twoje urządzenia (m.in. w celu zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT, albo bezpieczeństwa innych Użytkowników). Dane mogą obejmować np. pliki cookies, adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów z których korzystasz. Gromadzenie tych informacji wpływa na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej umożliwiając Ci komfortowe korzystanie i pełen dostęp do naszego serwisu.

Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które pozwalają między innymi na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Są one przechowywane w Twoich urządzeniach końcowych. Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia i odpowiednie dostosowanie jego wyglądu zgodnie z Twoimi upodobaniami. Pliki cookies są potrzebne, abyś mógł poprawnie zalogować się do serwisu i korzystać ze wszystkich funkcjonalności bez zakłóceń. Pliki te informują nas o Twojej aktywności w Serwisie, ale nie pozwalają na Twoją pełną identyfikację. Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. w celu:

 1. dostosowania zawartości Serwisu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych.
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystasz z naszego Serwisu, dzięki czemu mogę prezentować Ci treści odpowiadające Twoim upodobaniom.
 3. utrzymywania sesji.
 4. dostarczenia treści o charakterze promocyjnym naszych produktów, dostosowanych do Twoich potrzeb.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Strona używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics. Google Analytics używa plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP jest aktywna na naszej stronie internetowej.

Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy ruchu na stronie internetowej, przygotowywania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Korzystam z Google Analytics w celu wykonywania analiz dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, w celu jej doskonalenia, a także w celu prezentowania Ci atrakcyjnej oferty produktów naszych marek.

Zmiany Polityki Prywatności

Usługi i funkcje w ramach Serwisu mogą ulegać zmianie, co oznacza, że w przyszłości mogę dokonywać modyfikacji w Polityce Prywatności. Nowe wersje dokumentu będą ogłaszane w ramach Serwisu. Dokument ten ma charakter informacyjny. Powyższe informacje zostały zaktualizowane w 01/11/2022.


× Jak mogę Ci pomóc?